Každý v tejto dobe potrebuje chrániť svoje dáta, byť pripravený na neočakávané. Rackscale Cloud Backup chráni Vaše dáta, dôležité súbory, ktoré potrebúju Vaše aplikácie/servre, alebo priamo vy a dovoľuje rýchlu obnovu dát po strate súborov, alebo HW závade.

Pre koho to je?

Cloud Backup je určený pre zákazníkov, ktorý prevádzkujú u nás svoje virtuálne servre. Služba chráni zákazníkov pred kompletnou stratou dát a umožňuje obnovu na úrovni súborov, ale aj celých virtuálnych serverov.

 

Šetríme peniaze

Rackscale Cloud Backup využíva block-level kompresiu a deduplikáciu, čo robí zálohovanie efektívnejšie a redukuje cenu backup storage. Obyčajne sa využíva len 70% veľkosti diskovej kapacity Cloud Servera. 

 

Plánovanie zálohovania

Štandardne každý deň prebieha záloha medzi 22:00 - 4:00. Taktiež je možné si dohodnúť konkrétny čas začatia zálohy. 6 dní v týždni prebieha inkrementálny backup a 1 deň plný syntetický backup, čo znamená, spojenie predchádzajúcich inkrementálnych backupov s aktuálnym backup a výsledok je full backup.

Samozrejmosťou je každodenný report do mailu o stave vykonanej zálohy.

 

Privátne riešenia

Pre náročnejších zákazníkov, vieme poskytnúť privátne Cloud Backup riešenie s vlastným web rozhraním, cez ktorý si zákazník vie urobiť kedykoľvek bez našej asistencie restore na úrovni súborov a taktiež je možné posielať zálohované dáta aj na diskové polia k zákazníkovi.

 

Použitá technológia

Pre Cloud Backup službu využívame produkt spoločnosti Veeam Backup & Replication for VMware and Hyper-V, najnovšiu verziu. Tento software je č.1 v zálohovaní virtuálnych serverov alebo Cloud Computing riešení. Vytvorené zálohy sa automaticky ukladajú na dedikované diskové pole (RAID6), určené len pre zálohy.
 

Reporting

Každý deň po skončení zálohy, Vám do mailu príde report o stave zálohy spolu s ďalšími technickými informáciami o kompresii, deduplikácii, objemu zálohovaných dát a dobe trvania.

Kvalitné služby za rozumné ceny posúvajú náš biznis na inýl level
Martin Jusko, konateľ
Kvalitné služby s pridanou hodnotou, certifikovaní a príjemní ľudia, perfektný partner na spoluprácu.
Marian Seman, konateľ
Stabilné, flexibilné a škálovateľné služby IaaS, riešenia na mieru, vynikajúca komunikácia, spoľahlivý partner.
Braňo Kartík, Senior Manager EMEA IT On-site Support
Budúcnosť CRM je v Rackscale cloude.
Rado Vozár, CEO