Cloud Server alebo výpočtové zdroje od Rackscale Vám poskytujú komfort a výkon taký, ako potrebujete a práve vtedy, keď ho potrebujete. Bezpečnosť, vysoká dostupnosť a maximálna škálovateľnosť podľa potreby sú hlavné vl​astnosti Cloud Servera a výpočtových zdrojov od Rackscale.

Cloud Server Basic

Cloud Server Basic spĺňa základnú úroveň poskytovania Cloud Computing služieb od Rackscale s garantovanou dostupnosťou 99%. Umožňuje Vám definovať si HW parametre Cloud Servera, vybrať si OS aký potrebujete s prístupom cez SSH alebo RDP a s plným administrator alebo root prístupom k Vášmu Cloud Serveru.
 

Cloud Server Business a výpočtové zdroje

Cloud Server Business alebo objednané výpočtové zdroje poskytujú enterprise úroveň poskytovania Cloud Computing služieb od Rackscale. V oboch prípadoch garantujeme dostupnosť služby až do 99.97% SLA a možnosť výberu až z troch Tier-ov diskového priestoru podľa výkonnosti a dostupnosti.
Naviac v rámci tejto služby automaticky dostávate prístup na web self portál (Rackscale vCloud Platform) cez ktorý máte možnosť v plnej miere inštalovať/spravovať svoje Cloud Servre alebo Vaše výpočtové zdroje. Web self portál je postavený na technológií VMware vCloud Director a umožňuje aj realizáciu hybrid cloud v pripade že máte u seba virtualizáciu.

 

Rackscale vCloud Platform

Rackscale vCloud Platform je web self portál pre správu a management výpočtových zdrojov a Cloud Serverov v triede Business. Pomocou tohto portálu si môžete inštalovať Cloud Servre vo Vašom virtuálnom data centre (vDC, resource pool) z nášho verejného katalógu (templates), alebo priamo z ISO image, ktoré sa tiež nachádzajú v tomto katalógu.

Automaticky máte možnosť pristúpiť aj ku Console Vášich Cloud Serverov pre základnú správu a management.
Súčasťou Rackscale vCloud Platform je aj správa a konfigurácia networkingu a security. Máte možnosť vytvárať L2 segementy sietí prepájať ich medzi sebou cez router alebo firewall s plnou kontrolu nad komunikačnými pravidlami.
Viac Cloud Serverov môžete spájať do logických celkov vApps, v rámci ktorých je možné definovať security alebo boot priority pre korektné naštartovanie aplikácií.

Veľmi dôležitou súčasťou je možnosť vytvoriť Hybrid Cloud v prípade, že už prevádzkujete u seba virtualizáciu.

 

Networking

V oboch prípadoch Cloud Server Basic, Business aj výpočtové zdroje vieme poskytnuť bezpečné prepojenie poskytovaných služieb u nás s Vašou infraštruktúrou cez Internet pomocou IPSec alebo OpenVPN a v prípade privátnych sietí cez MPLS. Cez web self portal Rackscale vCloud Platform máte pristup aj k firewallu, kde cez web rozhranie si môžete definovať komunikačné pravidlá a kontrolovať kompletný traffic a bezpečnosť. 

 

Microsoft Produkty

Vyberte si akýkoľvek produkt Microsoftu, bez nákupu licencií. Kompletný balík virtuálnych serverov aj s potrebnými Microsoft licenciami dostanete v rámci mesačného poplatku. Naše top Microsoft produkty sú Windows Server 2008 R2, MS SQL Server 2008 R2, MS Exchange.

 

Ako to funguje

 1. Definujte veľkosť Vášho Cloud Servera
  Veľkosť Cloud Servera je meraná objemom fyzickej pamäte, rezervovanej pre Váš Cloud Server od 256MB do 12GB, diskovou kapacitou ľubovoľnej veľkosti a počtom vCPU. 

 2. Vyberte si operačný systém
  Vyberte si z mnohých populárnych 64bit Linux distribúcií - Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Red Hat Enterprise Linux, alebo Windows Server 2008 R2. Taktiež si môžete vybrať MS SQL Server 2008 R2 databázu, alebo MS Exchange, SharePoint a ostatné Microsoft produkty.

 3. Určite bezpečnosť a rýchlosť pripojenia k internetu
  Vyberte si jeden z ponúkaných firewallov pre maximálnu bezpečnosť, určite si spôsob prístupu k Vaším serverom a definujte rýchlosť pripojenia do internetu v data centre.
   

Virtual Rack

Kombinujte dedikované servre s Cloud Servermi, fyzické a/alebo virtuálne firewalls, SSL a/alebo IPSec kryptovanie. Dokážete si namixovať prostredie presne podľa Vaších potrieb a požiadaviek. 
 

Dovoľte nám spravovať Vaše Cloud Servre pre Vás

Ďalšia z vlastností, ktoré Rackscale Cloud Server ponúka je využívať úroveň manažovaných služieb. Týmto spôsobom dosiahnete to, že Vy sa staráte o Váš core business a my spravujeme Váš Cloud. Cloud Servre s manažovateľnými službami sú ideálne pre ktorúkoľvek firmu, alebo IT oddelenie, ktoré potrebuje dostupnosť, flexibilitu a škálovateľnosť Cloud Computingu, ale nemá potrebné ľudské zdroje pre zabezpečenie 24x7x365 služby. Viac sa dozviete na Správe OS a Aplikácií.

 

 

 

 

 

Porovnanie vlastností Basic a Business Cloud Servera

Vlastnosti Rackscale Cloud Servera Cloud Server Basic Cloud Server Business
VMware vSphere
Garantovaná výkonnosť vCPU a RAM
Prístup ku Cloud Serveru cez SSH alebo RDP
Backup Cloud Servera 1x týždenne
Operačný systém Windows alebo Linux
Prenájom Microsoft licencií
Verejná IP adresa 
Neobmedzený objem prenesených dát
Garantovaná dostupnosť až do 99.97%  
Možnosť štatistík a reportov  
Správa OS Cloud Servera  
Vysoká dostupnosť HA  
Storage zrkadlený na úrovni diskových polí  
vFirewall s VPN (IPSec, OpenVPN, PKI, Radius)  
Web Self Portál Rackscale vCloud Platform  
Možnosť zálohovania 1x denne  

 

Sila Enterprise za ceny SMB

Cloud Computing prináša enterprise riešenia pre malé a stredné firmy. Enterprise architektúra je obyčajne veľmi nákladná a komplexná na správu. Menšie spoločnosti by museli urobiť veľké investície do IT aby dosiahli tak stabilnú, mohutnú a flexibilnú architekturú ako poskytovatelia. Rackscale ale poskytuje fixné vstupné naklady v nízkych mesačných poplatkoch, čím prináša aj menším spoločnostiam možnosť stabilnej prevádzky IT s vysokou dostupnosťou. Oproti iným poskytovateľom, naše poplatky obsahujú virtuálny firewall, ktorý udržuje integritu Cloud Serverov a neobmedzený prenos dát a Monitoring&Reporting Vašich Cloud Serverov takže Vás neprekvapia žiadne skryté, alebo ďalšie nečakané náklady.

 

Jednoduchosť a spoľahlivosť

Cloud Server od Rackscale využíva enterprise licencie od VMware, obsahujúce Dynamic Resource Allocation (DRS), HA, vMotion a storgae vMotion ako štandard garantovania dostupnosti v prípade zlyhania niekoľkých fyzických zariadení. Naša Rackscale Storage platforma je postavená v architektúre vysokej dostupnosti s rôznymi úrovňami výkonosti.
 

Enterprise Backup

V cene je poskytnutá možnosť snapshot backup-ov a v prípade potreby vieme navrhnúť komplexnú backup stratégiu tak, aby Vám plne vyhovovala. Ponúkame tiež jednoduchú off-site zálohu Vaších dát, alebo Virtuálne backup datacentrum v inej fyzickej lokácií.
 

Vyššia dostupnosť

Pre organizáciu, ktorá potrebuje vyššiu dostupnosť ako ponúka štandardný cloud, alebo fyzický server, je Cloud Server ideálne riešenie. Bezpečnosť, vysoká dostupnosť a maximálna škálovateľnosť podľa potreby zákaznika sú hlavné vlastnosti Cloud Servera.
 

Nahrajte si Váš vlastný fyzický server do Rackscale Cloudu

Rackscale umožňuje ľahko virtualizovať Vaše fyzické servre. Rackscale support technici môžu pomôcť vytvoriť Cloud Server z Vášho fyzického servera, ktorý môže byť nahratý a vytvorený v našej Rackscale vCloud Platforme, ktorá ponúka nízke náklady a jednoduchú cestu ku Cloud Computingu.

Virtualizačná úroveň

Každý Cloud Server je virtuálny server abstrahovaný od fyzického hardware. Používame osvedčený software hypervizor s výkonnosťou, spoľahlivosťou, škálovateľnosťou a bezpečnosťou VMware vSphere. Spustenie nového Cloud Servera prebehne za pár minút z dôvodu, že tento sa spúšťa na už bežiacich fyzických serveroch. Virtualizácia umožňuje Cloud Server ľahko presúvať medzi fyzickými serverami, alebo meniť jeho veľkosť CPU a pamäte aj za behu bez vypnutia.

 

Garantovanie výkonu

Všetky Cloud Servre majú garantovaný výkon procesora podľa toho, aký si zvolíte pri vytvorení. V čase môže byť k dispozícií aj ďalší voľný výpočtový výkon, ktorý môžete použiť bez navýšenia Vašich nákladov.

 

Zmena parametov Cloud Servera

Škálovateľnosť Vášho Cloud Servera je jednoduchá, nemusíte nič preinštalovať, alebo inštalovať znova. Cez web rozhranie zmeníte veľkosť RAM, pridáte miesto na disku alebo CPU. Tieto zmeny sú možné vykonávať na bežiacich Windows serveroch, alebo postačí reštart servera. Celý proces je automatický a trvá len niekoľko minút.

 

Technická platforma

Rackscale Cloud je postavený na technológií lídra v oblasti v oblasti virtualizácie a Cloud Computingu VMware vSphere ESXi hypervisor, primárne hostovaný len v data centrách spĺňajúcich Tier III. štandard.

Používame Intel a AMD procesory.

Storage pre Cloud Server ponúkame v 3 Tier-och:

1) Tier I. (najvyššia úroveň) - používa 10k SAS disky a je okrem RAID6 na každom diskovom poli, zrkadlená ešte aj na úrovni celých diskových polí synchrónne a v reálnom čase. Znamená to, že Vaše dáta sú zapisované na dva samostatne diskové polia, každé v RAID6 pre maximálnu dostupnosť. Tier I. Storage je primárne určený pre databázy a produkčné aplikácie.

2) Tier II. - sú diskové polia s 10k SAS diskami a RAID6. Tier II. Storage odporúčame pre OS a menej náročné aplikácie.

3) Tier III. - sú diskové polia s 7,2k SATA s vysokokapacitnými diskami v RAID6 určenými hlavne pre backup a archiváciu.

Typy diskov v Cloud Serveroch je možné samozrejme kombinovať. Tier II. pre OS, Tier I. pre aplikácie a databázy a Tier III. pre backup na úrovni OS. Znamená to, že Cloud Server môže mať 3 HDD a každý bude inej úrovne Tier a teda aj z iného diskového pola.

 

Ďalšie vlastnosti

 • Storage je navrhovaný pre maximálnu výkonnosť a redundanciu. 
 • Pre Windows Cloud Servre odporúčame minimálne 2 CPU
 • Žiadna agregácia, garantovaná RAM, CPU aj diskový priestor
 • Separácia Privat a Public Cloud Serverov
 • Možnosť Snapshotov pri updatoch, alebo pri tvorbe gold images, alebo backupov 
 • Podpora viacerých verejných IP adries
 • Zdieľané IP adresy pre riešenia vysokej dostupnosti použitím failover nástrojov
 • Linux distribúcie a Windows images podľa Vášho výberu
 • Prístup cez web rozhranie k správe Vašich serverov v prípade problémov na sieti, alebo pre boot-e
 • Kombinácia dedikovaných serverov a Cloud Serverov Vám poskytuje možnosť hybridného hostingu 

Porovnanie supportu Cloud Servera so správou OS a bez

Čo je podporované  Cloud Server bez správy OS Cloud Server so správou OS
24x7x365 chat/telefón/ticket support
Web rozhranie a konzola Cloud Servera
Virtualizačná vrstva
Poskytnutie serverov na požiadanie
100% dostupnosť sieťového pripojenia
Data Centrum  (100% garancia napájania)
Správa OS Cloud Servera & podpora aplikačnej infraštruktúry (obsahuje updates/patches)  
24x7x365 Monitoring, garantovaná doba odozvy & vyriešenia problému  
Technické konzultácie a poradenstvo  

 

 

Service Level Agreement (SLA)

Cloud Server Basic

Pri službe Cloud Server Basic garantujeme 99% dostupnosť služby počas jedného platobného cyklu.
 

Cloud Server Business a výpočtové zdroje (resource pool)

Pri službe Cloud Server Business, alebo objednaných výpočtových zdrojoch garantujeme až do 99.97% dostupnosť služby. 
Kategória Gold má garantvanú dostupnosť služby 99.97% počas jedného platobného cyklu.
Kategória Silver a Bronze má granatovanú dostupnosť  služby 99.7% počas jedného platobného cyklu.

 

Network

Rackscale garantuje, že vlhkosť, ventilácia, klimatizácia (HVAC) a napájanie bude funkčné na 100% počas jedného platobného cyklu, mimo plánovaných odstávok. Výpadok infraštruktúry nastáva, keď má Cloud Server výpadok z dôvodu prerušenia napájania alebo problémov s klimatizáciou.
 

Infraštruktúra Data Centra

Rackscale garantuje, že vlhkosť, ventilácia, klimatizácia (HVAC) a napájanie bude funkčné na 100% počas jedného platobného cyklu, mimo plánovaných odstávok. Výpadok infraštruktúry nastáva, keď má Cloud Server výpadok z dôvodu prerušenia napájania alebo problémov s klimatizáciou.

 

Kredit

V prípade nedodržania vyšsie uvedených podmienok, garantujeme vrátenie kreditu na Váš účet. Kredit bude kalkulovaný ako percento z poplatku za jeden platobný cyklus z poskytovanej služby nasledovne:

Network: päť pecent (5%) z poplatku za každých 30 minút výpadku siete, až do 100% poplatku za jeden platobný cyklus

Infraštruktúra Data Centra: päť pecent (5%) z poplatku za každých 30 minút výpadku infraštruktury data centra, až do 100% poplatku za jeden platobný cyklus

 

Cloud Server Basic:

DOSTUPNOSŤ SLUŽBY V %ZĽAVA Z POPLATKU
99% - 95%15%
95% - 90%20%
90% >90%

 

Cloud Server Business a výpočtové zdroje:

DOSTUPNOSŤ SLUŽBY V %ZĽAVA Z POPLATKU
99.97% - 95%15%
95% - 90%20%
90% >90%

Definície

"Cloud Server" znamená Váš objednaný virtuálny server;

"Výpočtové zdroje / resource pool" znamenajú objednané zdroje (CPU, RAM, HDD, Networking), ktoré je možné spravovať cez web self-portál Rackscale vCloud Platform;

"Network" obsahuje všetky sieťové zariadenia a dostupnosť portov služby až po hraničný smerovač na strane Data Centra;

"Plánovaná odstávka" znamená nefunkčnosť služby, ktorá je ohlásená aspoň 7 pracovných dní dopredu.

 

Limitácie

Pre prijatie Kreditu musíte kontaktovať Rackscale, s.r.o. v priebehu nasledovných 30 dní po skončení výpadku služby. Je potrebné preukázať, že Vaša služba bola nedostupná, pomocou služby Monitoring a Reporting a otvorením ticketu v helpdesk systéme.

Maximálny celkový kredit za jeden platobný cyklus, vrátane všetkých záruk, nesmie prekročiť 100% z poplatku za účtovné obdobie. Kredit, ktorý bol k dispozícii v rámci jedného obdobia, nemôže byť prevedený do nasledovného zúčtovacieho obdobia.

Definícia Cloud Server SLA platí pre typ služby Cloud Server Basic, Business (všetky kategórie) a pre objednané výpočtové zdroje.

Táto garancia služby (Cloud Server SLA) je súčasťou Vašej dohody s Rackscale, s.r.o. a je v súlade s obchodnými podmienkami.  

Produktový list služby Rackscale Cloud Server

Data Sheet k službe Rackscale Cloud Server si môžete stiahnuť vo formáte pdf na linke:

Čo je to Rackscale Cloud Server?

Predstavte si dodanie nového servera v priebehu niekoľkých minút, alebo upgrade servera na počkanie automaticky. Toto je myšlienka Rackscale Cloud Servera. Maximálne škálovateľný podľa potrieb zákazníka. Ku každému Rackscale Cloud Serveru poskytujeme plný root alebo administrator prístup a môžete si vybrať z rôznych Linux distribúcii alebo Microsoft Windows OS. Cena záleží od toho, aký veľký server si kúpite a akú šírku pásma do národného, alebo medzinárodného internetu chcete používať.

Ako základ používame virtualizačnú technológiu VMware vSphere, na ktorej bežia Linux aj Windows virtuálne servre. Na tejto technólogií Vám Rackscale prináša Infraštruktúru ako službu (IaaS) spolu s ďalšími službami, ktoré Vám poskytnú kompletné IT ako službu (ITaaS).
 

Ak nepoužívam/nevyužívam Rackscale Cloud Server, musím za neho platiť?

Technické, alebo licenčné (v prípade Microsoftu) zmeny je možné robiť okamžite podľa požiadaviek zákazníka. Tieto sa ale prejavia až v nasledujúcom platobnom cykle. Čiže, ak chcete virtuálny server zrušiť, alebo len na čas vypnúť, v priebehu ďalšieho platobného cyklu za neho neplatíte.
 

Ak vytvorím Cloud Server pod jedným účtom, je možné ho preniesť pod iný účet?

Samozrejme toto je možné bez technických obmedzení a na počkanie. Na platbách sa to prejaví až v ďalšom platobnom cykle.
 

Aký je rozdiel medzi Cloud Serverom a dedikovaným serverom?

Cloud Server je možné odovzdať do prevádzky v priebehu minút oproti dedikovanému serveru, na ktorý treba počkať pokiaľ sa zakúpi, dodá a nainštaluje. Toto platí aj s upgradom, kde Cloud Servre je možné upgradovať okamžite a za menej peňazí, než dedikované servre, kde je potrebné zakúpiť ďalšiu RAM, HDD atd...
 

Je šírka pásma na komunikáciu medzi Cloud Serverami grátis?

Áno. Cloud Servre navzájom komunikujú po gigabitových prepojoch, alebo v rámci zbernice Cloud Server Hosta.
 

Je možné škálovať Cloud Server?

Áno. Kedykoľvek je možné doplniť alebo znížiť kapacitu CPU, disku, alebo pamäte. Týmto spôsobom si môžete v špičkách navýšiť výpočtový výkon a keď ho nepotrebujete, tak ho znížiť. Platíte naozaj iba za to, čo potrebujete a využijete.
 

Koľko CPU potrebujem?

Pre Windows servre odporúčame minimálne 2GB RAM a 2CPU s 30GB HDD. Pre Linuxové distribúcie postačuje aj 1 CPU a v prípade, že potrebujete viac výpočtového výkonu, jednoducho pridáte ďalšie CPU. My používame CPU taktované na 2.3GHz.
 

Akú konfiguráciu Cloud Servera odporúčate pre databázy alebo veľmi náročné/citlivé aplikácie?

Pred migráciou Vaších serverov z fyzického prostredia do Cloudu vieme urobiť analýzu, ktorej výsledok je návrh konfigurácie Cloud Serverov, aby databáza/aplikácia bežala bez problémov. Analýza prebieha na základe software-u, ktorý ideálne počas jedného mesiaca (doba môže byť aj kratšia) vyhodnocuje vyťaženie daného fyzického servera a na základe zozbieraných údajov navrhne odporúčanú konfiguráciu Cloud Servera.
 

Môžem zvýšiť diskovú kapacitu bez navýšenia CPU a RAM?

Áno. Každý parameter je možné meniť separátne.
 

Môžem si dokúpiť ďalšiu verejnú IP adresu?

Áno. Ďalšia verejná IP adresa Vám bude k dispozícií v priebehu 24hod.
 

Je možné prevádzkovať Microsoft Windows Server a MS SQL Server 2008 R2?

Áno, bežne naši klienti používajú Windows Servre 2008 R2 a aj MS SQL servre rôznych verzií. Taktiež je možné aby si zákazník dodal vlastné Microsoft licencie, alebo si prenajme na mesačnej báze Microsoft licencie od Rackscale a celá služba je dodaná v rámci jedného mesačného poplatku. Tak ako technické parametre virtuálneho servera, aj Microsoft licencie je možné meniť na mesačnej báze (pridávať, alebo uberať z Microsoft licencií).
 

Môžem importovať vlastný image servera a/alebo exportovať obraz môjho virtuálneho servera?

Samozrejme áno. Je pre nás jednoduché spustiť Váš virtuálny server, ktorý máte v .ovf (Open Virtualization Format) formáte. Vieme tiež spustiť image aj v inom formáte pomocou konvertorov. Čo sa týka exportu, tak virtuálne servre vieme odovzdať v .ovf formáte. Tento je potom možné importovať u iného Cloud Providera.
 

Podporuje Rackscale a prevádzku Microsoft Windows 2003 serverov?

Áno. Bez problémov importujeme Váš image, alebo prekonvertujeme Váš fyzický Windows 2003 server do Rackscale Cloud prostredia.

Kvalitné služby za rozumné ceny posúvajú náš biznis na inýl level
Martin Jusko, konateľ
Kvalitné služby s pridanou hodnotou, certifikovaní a príjemní ľudia, perfektný partner na spoluprácu.
Marian Seman, konateľ
Stabilné, flexibilné a škálovateľné služby IaaS, riešenia na mieru, vynikajúca komunikácia, spoľahlivý partner.
Braňo Kartík, Senior Manager EMEA IT On-site Support
Budúcnosť CRM je v Rackscale cloude.
Rado Vozár, CEO