Pre zákazníkov vyžadujúcich maximálnu bezpečnosť a ochranu dát v Rackscale Cloud ponúkame kryptovanie celých virtuálnych serverov až od pre-boot-u založené na technológii PKI, kde kľuče na kryptovanie/dekryptovanie má zákazník uležene u seba. Týmto sú dáta zákazníkov ochránené aj pred nami ako Cloud poskytovateľom.

Pre kryptovanie používame technológiu ProtectV od spoločnosti Safe-Net. ProtectV poskytuje komplexné riešenie pre zabezpečenie dát zákazníkov v Rackscale Cloud, alebo virtuálnom datovom centre. Toto riešenie umožňuje zákazníkom hladký prechod k využívaniu Cloud Computing služieb od Rackscale pri zachovaní plnej kontroly a vlastníctvom dát. ProtectV spĺňa normy PCI DSS a HIPPA.

 

 

Podporované OS:

Microsoft Windows Server 2008 32-bit
Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit
Microsoft Windows Server 2003 R2 64-bit
Linux CentOS 5.5 64-bit, CentOS 5.6 64-bit
Linux CentOS 5.6 32-bit
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.6 32-and 64-bit 

 
Kvalitné služby za rozumné ceny posúvajú náš biznis na inýl level
Martin Jusko, konateľ
Kvalitné služby s pridanou hodnotou, certifikovaní a príjemní ľudia, perfektný partner na spoluprácu.
Marian Seman, konateľ
Stabilné, flexibilné a škálovateľné služby IaaS, riešenia na mieru, vynikajúca komunikácia, spoľahlivý partner.
Braňo Kartík, Senior Manager EMEA IT On-site Support
Budúcnosť CRM je v Rackscale cloude.
Rado Vozár, CEO