Rackscale Total Care Service Level Agreement (SLA) sú dokumenty a podmienky, ktoré chránia Vás zákazníkov. Rackscale sa zaväzuje dodržať sľúbéne zaväzky pre jednotlivé služby a produkty, ktoré poskytuje. V prípade poruchy, závady, alebo nedostupnosti objednanej služby môže zákazník žiadať podľa SLA náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená nedostupnosťou služby. 

Cloud Server Service Level Agreement (SLA)

Cloud Server Basic

Pri službe Cloud Server Basic garantujeme 99% dostupnosť služby počas jedného platobného cyklu.
 

Cloud Server Business a výpočtové zdroje (resource pool)

Pri službe Cloud Server Business, alebo objednaných výpočtových zdrojoch garantujeme až do 99.97% dostupnosť služby. 
Kategória Gold má garantvanú dostupnosť služby 99.97% počas jedného platobného cyklu.
Kategória Silver a Bronze má granatovanú dostupnosť  služby 99.7% počas jedného platobného cyklu.

 

Network

Rackscale garantuje, že vlhkosť, ventilácia, klimatizácia (HVAC) a napájanie bude funkčné na 100% počas jedného platobného cyklu, mimo plánovaných odstávok. Výpadok infraštruktúry nastáva, keď má Cloud Server výpadok z dôvodu prerušenia napájania alebo problémov s klimatizáciou.
 

Infraštruktúra Data Centra

Rackscale garantuje, že vlhkosť, ventilácia, klimatizácia (HVAC) a napájanie bude funkčné na 100% počas jedného platobného cyklu, mimo plánovaných odstávok. Výpadok infraštruktúry nastáva, keď má Cloud Server výpadok z dôvodu prerušenia napájania alebo problémov s klimatizáciou.

 

Kredit

V prípade nedodržania vyšsie uvedených podmienok, garantujeme vrátenie kreditu na Váš účet. Kredit bude kalkulovaný ako percento z poplatku za jeden platobný cyklus z poskytovanej služby nasledovne:

Network: päť pecent (5%) z poplatku za každých 30 minút výpadku siete, až do 100% poplatku za jeden platobný cyklus

Infraštruktúra Data Centra: päť pecent (5%) z poplatku za každých 30 minút výpadku infraštruktury data centra, až do 100% poplatku za jeden platobný cyklus

 

Cloud Server Basic:

DOSTUPNOSŤ SLUŽBY V % ZĽAVA Z POPLATKU
99% - 95% 15%
95% - 90% 20%
90% > 90%

 

Cloud Server Business a výpočtové zdroje:

DOSTUPNOSŤ SLUŽBY V % ZĽAVA Z POPLATKU
99.97% - 95% 15%
95% - 90% 20%
90% > 90%

Definície

"Cloud Server" znamená Váš objednaný virtuálny server;

"Výpočtové zdroje / resource pool" znamenajú objednané zdroje (CPU, RAM, HDD, Networking), ktoré je možné spravovať cez web self-portál Rackscale vCloud Platform;

"Network" obsahuje všetky sieťové zariadenia a dostupnosť portov služby až po hraničný smerovač na strane Data Centra;

"Plánovaná odstávka" znamená nefunkčnosť služby, ktorá je ohlásená aspoň 7 pracovných dní dopredu.

 

Limitácie

Pre prijatie Kreditu musíte kontaktovať Rackscale, s.r.o. v priebehu nasledovných 30 dní po skončení výpadku služby. Je potrebné preukázať, že Vaša služba bola nedostupná, pomocou služby Monitoring a Reporting a otvorením ticketu v helpdesk systéme.

Maximálny celkový kredit za jeden platobný cyklus, vrátane všetkých záruk, nesmie prekročiť 100% z poplatku za účtovné obdobie. Kredit, ktorý bol k dispozícii v rámci jedného obdobia, nemôže byť prevedený do nasledovného zúčtovacieho obdobia.

Definícia Cloud Server SLA platí pre typ služby Cloud Server Basic, Business (všetky kategórie) a pre objednané výpočtové zdroje.

Táto garancia služby (Cloud Server SLA) je súčasťou Vašej dohody s Rackscale, s.r.o. a je v súlade s obchodnými podmienkami.  

Cloud Storage SLA

Garancie

Rackscale garantuje, že služba Cloud Storage bude dostupná 99.9% času definovaného v rámci jedného platobného cyklu. V prípade nedostupnosti služby garantujeme vrátenie kreditu na Váš účet. Kredit je kalkulovaný ako percento z poplatku za jeden platobný cyklus Cloud Storage služby. Kredit bude vypočítaný na základe doby trvania nedostupnosti služby, ktorá presiahne 99.9% hranicu dostupnosti služby ako je definované nižšie.
 

Nedostupnosť

Nedostupnosť znamená:

  1. Rackscale Cloud network je nedostupná
  2. Rackscale Cloud Storage služba je nedostupná pre platnú uživateľskú požiadavku počas dvoch a viac po sebe nasledujúcich 90 sekundových intervaloch

Nedostupnosť služby počas plánovanovanej odstávky sa nepovažuje za poruchu a tento čas sa nezapočítava do kalkulácie na výpočet kreditu.
 

Kredit

Hodnota kreditu je kalkulovaná ako percento poplatko za Cloud Storage službu nasledovne:

Dostupnosť služby (jeden platobný cyklus) Výška kreditu
100% - 99.9% 0%
99.89% - 99.5% 10%
99.49% - 99.0% 25%
98.99% - 98.0% 40%
97.99% - 97.5% 55%
97.49% - 97.0% 70%
96.99% - 96.5% 85%
Menej ako 96.5% 100%

Pre príklad, ak Váš platobný cyklus je 30 dní a Cloud Storage sluźba je nedostupná 47 minút počas platobného cyklu, potom si môžete uplatniť 10% kredit.

 

Definície

"Rackscale Cloud Storage" služba znamená autentifikačnú službu, disková kapacita, web rozhranie a podporné back-end systémy;

"Plánovaná odstávka" znamená nefunkčnosť služby, ktorá je ohlásená aspoň 10 pracovných dní dopredu a nepresiahne 60 minút v priebehu kalendárneho mesiaca;

"Rackscale Cloud network" obsahuje sieťové zariadenia a dostupnosť portov služby až po hraničný smerovač na strane data centra;

 

Podpora 24x7x365 pre Vás je viac ako práca. To je to čo nás identifikuje a kto sme. Našim   hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a aby všetko hladko fungovalo ako je to len možné.

 

Kvalitné služby za rozumné ceny posúvajú náš biznis na inýl level
Martin Jusko, konateľ
Kvalitné služby s pridanou hodnotou, certifikovaní a príjemní ľudia, perfektný partner na spoluprácu.
Marian Seman, konateľ
Stabilné, flexibilné a škálovateľné služby IaaS, riešenia na mieru, vynikajúca komunikácia, spoľahlivý partner.
Braňo Kartík, Senior Manager EMEA IT On-site Support
Budúcnosť CRM je v Rackscale cloude.
Rado Vozár, CEO